Rapporter om overvåking av ozon og UV

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2016

Type: Rapport | Nummer: M-803 | Utgiver: NILU, UiO

15.09.17 This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2015.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-561 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU, UiO

16.09.16 This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-366 | Utgiver: NILU – Norwegian Institute for Air Research

16.09.15 This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-201 | Utgiver:

Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2013. For...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-13 | Utgiver: NILU

22.10.13 Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2012. (SP...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2011.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2952 | Utgiver: NILU

14.09.12 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2837 | Utgiver: NILU

14.09.11 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2725 | Utgiver: NILU

13.09.11 Rapporten presenterer måledata for 2009 for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2008

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2532 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

03.09.09 This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2541 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

15.09.09 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2006

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2283 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

31.03.08 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and naturalultraviolet radiation. Annual report 2005

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2197 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

19.09.06 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and naturalultraviolet radiation. Annual report 2004

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2107 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

06.10.05 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2003

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2037 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

06.07.04 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1972 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

18.03.04 Rapporten presenterer hovedkonklusjoner og resultater fra det nasjonale overvåkings-programmet...

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1891 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

02.08.02 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved nors...

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. : Årsrapport 2000.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1829 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

11.12.01 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved nors...

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. : Årsrapport 1999.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1733 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

03.01.01 Rapporten representerer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved...

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1676 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved nors...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1997

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1580 | Utgiver:

22.05.00 Rapporten presenterer måledata for totalozon,vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norsk...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1448 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1996. De tre norske stasjoner som måle...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1345 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1995.

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1994

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1198 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1994.

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1993

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1123 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1993.

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1992

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0971 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1992.

Overvåking av ozonlaget : et norsk og et globalt perspektiv

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0973 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten beskriver den observerte svekkingen av ozonlaget. Det blir fokusert på globale endringe...

Overvåking av ozonlaget : et norsk og et globalt perspektiv

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0856 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten beskriver den observerte svekkingen av ozonlaget. Det blir fokusert på globale endringe...

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-0855 | Utgiver: NILU

07.05.01

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1990

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0761 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1990

Målinger av Ozon i Norge 1987

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0078 | Utgiver:

18.05.00 Målinger av ozon har foregått på ti steder i Norge, ett i Finnmark, ett i Trøndelag, ett på...

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0077 | Utgiver:

18.05.00 Målinger av ozon har foregått på ni steder i Norge, ett i Finnmark og resten i Sør-Norge. Alle...

Målinger av ozon, Østlandet - Telemark - Sørlandet, målinger av PAN, Telemark, 1984-1985

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0081 | Utgiver:

18.05.00 Målinger av ozon har foregått på to steder i Oslofjord-området, tre steder i nedre Telemark og to...

Målinger av ozon, Østlandet - Telemark - Sørlandet, 1981-1983

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: 14006 | Utgiver:

22.05.00

Photochemical oxidants in North-Western Europe 1976-79

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NILU

07.05.01

Målinger av ozon i nedre Telemark, Oslo og Oslofjorden sommeren 1980

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-5187 | Utgiver:

22.05.00 Målinger av ozon pågikk tre steder i nedre Telemark (Langesund, haukenes og Gvarv), ett sted ved...