Rapporter fra overvåking av langtransporterte miljøgifter i luft og nedbør

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation - Annual report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1062 | Utgiver:

11.10.18 This monitoring report presents data from 2017 and time-trends for the Norwegian programme for...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-757 | Utgiver: NILU

26.09.17 This monitoring report presents 2016 data and time-trends for the Norwegian programme for...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2015

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-579 | Utgiver: NILU

26.10.16 This report presents results from 2015 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-368 | Utgiver: Norwegian Environment Agency and NILU

12.08.15 This report presents results from 2014 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-202 | Utgiver: NILU

04.05.15 This report presents results from 2013 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-3 | Utgiver: NILU

02.07.13 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2933 | Utgiver: NIVA

22.06.12 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2812 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

19.10.11 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010: Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2792 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2004. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2105 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

25.02.05 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2004 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2009. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2663 | Utgiver:

16.06.10 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2009 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåkin...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2664 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

07.12.10 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2008. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2527 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

15.06.09 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2008 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåkin...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2008

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2522 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

11.11.09 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - effekter 2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2439 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

19.11.08 Rapporten presenterer resultater fra 2007 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2422 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

08.08.08 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2007 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåkin...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2423 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

08.08.08 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2006

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2322 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

10.01.08 Rapporten presenterer resultater fra 2006 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2006. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2274 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

16.07.07 Denne rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2006 fra tre overvåkingsprogrammer:...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2005

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2180 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

02.08.06 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 2005. I rapporten...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2005. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2183 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

02.08.06 Denne rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2005 fra tre overvåkingsprogrammer:...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør – Atmosfærisk tilførsel, 2004

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2021 | Utgiver: NILU

20.09.05 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2003 : sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2034 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

19.07.04 Rapporten gir sammendrag av resultatene for 2003 fra tre overvåkingsprogrammer: "Overvåking av...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2002

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1968 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

15.11.04 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Relativ betydning av nasjonale metallutslipp i forhold til avsetning fra atmosfærisk langtransport og naturlige kilder.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1950 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

22.04.03 Miljøbelastningen av de nasjonale metallutslippene (bly, kadmium, krom, kopper, kvikksølv) i...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2000.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1804 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

21.09.01 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 1999 : sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1729 | Utgiver: Norsk institutt for naturforskning

04.07.00 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 1999 fra overvåkingsprogrammene "Overvåking a...