Giftfritt miljø

Luft og havstrømmer transporterer miljøgifter til områder langt fra utslippskildene, og miljøgifter utgjør derfor en trussel også i arktiske områder. Miljøgiftene er en alvorlig trussel mot naturmangfold, matforsyning og helse til kommende generasjoner. Her kan du lese om overvåking av miljøgifter hos rovfugl.