Rapporter fra Økosystemovervåking i store sjøer (ØKOSTOR)

ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer

Type: Rapport | Nummer: M-1086 | Utgiver: Nina, Niva

28.02.19 ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og...

ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-815 | Utgiver: Niva, Nina

28.02.19 Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til...

ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-587 | Utgiver: NIVA, NINA

20.12.16 Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store...