I indeksvassdragene samles bl.a. data om ungfiskbestand. Foto: Odd T. Sandlund

Nasjonale referansevassdrag for laksefisk

På denne siden kan du lese mer om utvikligen av laksebestander i sju utvalgte indeksvassdrag.

FAKTA


Mål: Følge utviklingen av laksebestander i sju utvalgte indeksvassdrag

Oppstart: 1990

Utføres av:  Norsk institutt for naturforskning

Metoder:  Her samles ulike data, blant annet fra ungfiskbestand, totaltellinger av smolt ut og voksenfisk tilbake for å se på sjøoverlevelse, skjellprøver, merking-gjenfangst med mere

 

Status

  • Sjøoverlevelsen har hatt en topp tidlig på 2000 tallet, men har avtatt etter dette.
  • Smoltproduksjon ser ut til å ha økt de siste årene etter en svak periode midt på 2000 tallet.

Indeksvassdragene

Et viktig supplement til fangststatistikken er data fra de sju såkalte indeksvassdragene (Drammenselva, Imsa, Figgjo, Strynselva, Orkla, Saltdalselva og Halselva). Her samles ulike data, bl.a. fra ungfiskbestand, totaltellinger av smolt ut og voksenfisk tilbake for å se på sjøoverlevelse, skjellprøver, merking-gjenfangst med mere.

Siste publikasjoner

Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Rikardsen, A.H., Finstad, B., Aure, J., Stefansson, S., Fiske, P. & Johnsen, B.O. 2009. Influence of sea temperature and initial marine feeding on survival of Atlantic salmon post-smolts. –  Journal of Fish Biology 74, 1532-1548.

Todd, C.D., Friedland, K.D., MacLean, J.C., Hazon, N. & Jensen, A.J. 2011. Getting into hot water? Atlantic salmon responses to climate change in freshwater and marine environments. P. 409-443 in Atlantic salmon ecology. Aas, Ø., Klemetsen, A., Einum, S. & Skurdal, J. (eds.). 496 pp. Wiley-Blackwell.  ISBN: 978-1-4051-9769-4.

Jensen, A. J., Fiske, P., Hansen, L. P., Johnsen, B. O., Mork, K. A., & Næsje, T. F. 2011. Synchrony in marine growth among Atlantic salmon (Salmo salar) populations. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 68: 444-457.

Jensen, A.J., Finstad, B., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Rikardsen, A.H. & Saksgård, L. 2012. Timing of smolt migration in sympatric populations of Atlantic salmon (Salmo salar), brown trout (Salmo trutta), and Arctic char (Salvelinus alpinus). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69, 000-000 (in press).

Strand, R. & Finstad, B. 2011. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2010. - NINA Rapport 758. 35 s. Kilde: NINA

Friedland, K.D., MacLean, J.C., Hansen, L.P., Peyronnet, A.J., Karlsson, L., Reddin, D.G., Maoiléidigh, N.O. & McCarthy, J.L. 2009. The recruitment of Atlantic salmon in Europe. - ICES Journal of Marine Science 66: 289-304.

 

Relaterte lenker