Elver og innsjøer

Norsk natur skiller seg ut fra mange andre land ved at den i så stor grad preges av vassdragene og deres nedbørsfelt. Om lag fem prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann, og vi har om lag en halv million innsjøer og vann av ulik størrelse. Her kan du lese mer om overvåking av tilstanden i norsk vassdragsnatur, villaks, elvemusling og edelkreps.