Vannsøyleovervåking

For å se på effekter av utslippene for organismer som lever i vannet, overvåkes fisk og utplasserte blåskjell i bur i tilknytning til installasjonene. Dette gjøres årlig oftest på et utvalgt felt. I tillegg overvåkes tilstanden for villfisk hvert tredje år over flere regioner. Metodene for effektovervåking av vannsøylen er fortsatt under utvikling. Omfanget av overvåkingen skal stå i forhold til forventet risiko.