Grunnlagsundersøkelser

Grunnlagsundersøkelser skal gjennomføres før leteboring i nye områder og før produksjonsboring. Undersøkelsene er en del av bunnhabitatovervåkingen og består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasammensetning. Visuell overvåking kan også inngå som en del av grunnlagsundersøkelsen. Spesielt er dette aktuelt i områder med sårbar bunnfauna som koraller og svamp.  

Region I

Region II

Region III

Region IV

Region V, VI og VII

Region IX

Region X

Region IX og X

Andre