Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008

Det er gjennomført en sedimentundersøkelse på Loshavn (PL 317) i Nordsjøen, mai 2008. Én tørr brønn ble boret på Loshavn i august/september 2007 (letebrønn 11/5-1). Dette er den eneste boreaktiviteten som har vært i lisensen, og det er ikke tidligere gjennomført sedimentundersøkelser. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt. Undersøkelsen viser et begrenset område med liten biologisk påvirkning på borestedet, men naturlig restituering synes å være godt på vei. De kjemiske resultatene viser et lite forurenset bunnmiljø.


Type:
Overvåkingsrapport
Språk:
NB

Volum:
4315-03
Publisert:
26.05.2009 00:00:00
Forfatter:
Palerud, Rune, Wasbotten, Ingar Halvorsen, Larsen, Lars-Henrik, Cochrane, Sabine
Opphav:
Akvaplan NIVA as
Omfang:
45 s. + 1 cd
Sted:
Tromsø

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema