Miljødirektoratet overvåker naturtilstanden. Elvedelta er en truet naturtype i Norge. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Miljøovervåking

Overvåking av miljøtilstanden gir myndighetene kompetanse til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde, eller forebygge forringelse av miljøverdier. Målet med overvåkingen er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger, og å sikre befolkningen rett til informasjon om miljøets tilstand i tråd med miljø-informasjonsloven. 

Tjenester og verktøy