Fakler på offshoreinstallasjoner og landanlegg er omfattet av avgiften på utslipp av NOx. Foto: Ken Doerr, Flickr

Nitrogenoksid (NOx)

Nitrogenoksid (NOx) er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Nitrogenforbindelsen NOx bidrar til forsuring, og kan virke som gjødsel og skape overgjødsling.