Tilstanden på den lokale lufta skal varsles bedre. Foto: Linn Bryn Jacobsen/Miljødirektoratet

Varsling av lokal luftkvalitet

Testversjon av en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftkvalitet ble åpnet onsdag 30. januar 2019. Her får du informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning –og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd. 

Luftsamarbeid mellom fem etater

Miljødirektoratet

Statens vegvesen

Meteorologisk instituttet

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Luftkvalitet i Norge skal bidra til at:

  • Pulikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de bor og ferdes,

  • Det blir enklere for publikum å unngå å utsette seg for lokal luftforurensning ved å følge helserådene. Dette er spesielt relevant for sårbare grupper som hjerte- og lungesyke, barn og gravide og eldre.

  • Kommunen får oversikt over luftkvaliteten i sin kommune fra dag til dag med informasjon om hvilken luftforurensning som er utfordringen, og hvilke kilder som bidrar.

  • Det blir enklere for kommunen å oppfylle sin plikt til å informere befolkningen om den lokale luftkvaliteten.

Det varsles for nitrogendioksid (NO2), og svevestøv (PM10 og PM2.5) og bakkenær ozon (O3).

Tjenesten blir utviklet videre basert på brukererfaringer og utvides med flere tjenester. Disse skal gjøre det enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok.

Data fra den nye tjenesten er tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API) og det er mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Det er dermed mulig for kommunen selv, eller andre aktører, å synliggjøre tjenesten på egne nettsider dersom ønskelig.

Denne siden oppdateres.

Arrangementer om den nye tjenesten

17. september 2018 arrangerte vi et faglig seminar for kommuner om varslingstjenesten. 

14.-15. november 2018 i Oslo: Bedre byluft-forum

13. desember 2018 arrangerte vi webinar for kommuner om varsling av lokal luftkvalitet

KONTAKT

Spørsmål kan sendes til: luft@miljodir.no 

Tema

Relaterte lenker