Hvordan ble naturressursene utnyttet før i tiden? Foto: Ukjent fotograf.

Mennesket og naturarven

Gjennom prosjektet Mennesket og naturarven skal Miljødirektoratet samle inn og systematisere kunnskap om hvordan ressursene i naturen ble utnyttet før. Denne kunnskapen skal brukes i naturveiledning, skjøtsel og forvaltning.