Kulturlandskap med gammel styvingsalm. De gamle almene i enga er viktige nøkkelelementer for en rekke krevende arter. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Kulturlandskap

Kulturlandskapet er alt landskap påvirket av mennesker. Naturtyper eller gamle kulturmarker er i ferd med å forsvinne på grunn av endringer i kulturlandskapet. En rekke planter, insekter og dyr fins bare i dette landskapet. Miljødirektoratet samarbeider med landbruket, Riksantikvaren og flere forsknings- og utdanningsmiljøer i vårt arbeid med kulturlandskap. Vi kartlegger, overvåker, gjennomfører tiltak og skjøtsel.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker