Miljøvernmyndighetene avdekker med jevne mellomrom alvorlige brudd på regelverket. Noen av disse bruddene fører til anmeldelser. Foto: John Petter Reinertsen

Anmeldelser

Dersom Miljødirektoratet avdekker alvorlige brudd på miljøregelverket, vurderer vi alltid politianmeldelse. De mest alvorlige tilfellene blir anmeldt. At alvorlige brudd på forurensningsloven blir møtt med strafferettslige reaksjoner, er viktig både av individual- og allmennpreventive hensyn. Å reagere med straff overfor alvorlig miljøkriminalitet, er et viktig signal til samfunnet. Miljødirektoratet opplever å ha stor gjennomslagskraft i saker som anmeldes.