Vaske- og rengjøringsmidler: Alle produkter som er ment å ha rengjørende effekt, og som brukes privat eller i yrkesmessig sammenheng. Foto: Andeva, iStockphoto

Vaskemidler

Vaskemidler og rengjøringsmidler er en produktgruppe som består av mange ulike kjemiske produkter. Her er alt fra vaskepulver som vi bruker til tøyvasken, maskinoppvaskmidler, generelle rengjøringsmidler, bilpleiemidler og spesialmidler til rengjøring i industrien og på sykehus. Bruken er omfattende og de kjemiske stoffene ender opp i natur og i renseanlegg sammen med avløpsvannet.

Mange vaskemidler og rengjøringsmidler inneholder stoffer som er helseskadelige og tungt nedbrytbare, og utslipp av disse kan gi store miljøbelastninger. Brukerne skal få informasjon om innholdet og dermed få muligheten til å velge de produktene som er best for helse og miljø.

Spesielle krav til vaskemidler og rengjøringsmidler finnes i produktforskriften. Her finnes både nasjonale krav til innhold av fosfor, krav til nedbryting av tensider og informasjon til forbrukere som gjelder for EU/EØS. Vaskemidler og rengjøringsmidler omfattes også av reguleringer som gjelder for andre kjemikalier slik som kravene til klassifisering og merking av kjemikalier (CLP), REACH-regelverket, biocidforskriften og plikten til å deklarere til produktregisteret.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker