Barn er mer utsatt for påvirkning av farlige stoffer enn voksne, og regelverket for leketøy er strengt. Foto: John Petter Reinertsen

Leker og barneprodukter

Barn er mer følsomme for kjemikalier og utsettes for kjemikalier på en annen måte enn voksne. Det er viktig at barna ikke unødvendig utsettes for farlige kjemikalier, og derfor finnes det regler som gjelder kjemikalier i leketøy og småbarnsprodukter.

Barn er mer sårbare for påvirkning av farlige kjemikalier enn voksne. Dette skyldes at barnas kropper ikke er ferdig utviklet, og at barnekroppen vokser og forandrer seg fort. Dessuten har barn liten kroppsmasse, slik at hvis et barn og en voksen utsettes for den samme mengden av et kjemisk stoff, vil barnet få i seg forholdsmessig mer av stoffet i forhold til kroppsvekten enn den voksne. I tillegg vil barn kunne få i seg kjemikalier på andre måter enn voksne, for eksempel ved at de ofte putter ting i munnen.

Mange kjemiske stoffer er forbudt

Det er strenge krav til innhold av helseskadelige kjemikalier i leketøy og andre produkter til små barn, og mange kjemiske stoffer er forbudt i leker og småbarnsprodukter. Dette gjelder for eksempel kreftfremkallende stoffer, stoffer som kan skade arvestoffet og stoffer som han skade evnen til å få barn. Mange tungmetaller er forbudt i leker og småbarnsprodukter, og det er også forbud mot mange parfymestoffer og konserveringsmidler som kan være allergifremkallende. Det er de samme strenge reglene som gjelder i hele EØS-området.

Selv om det europeiske regelverket for leketøy er svært strengt, hender det likevel at det dukker opp leker på markedet som kan inneholde farlige kjemikalier, eller være farlige for barn på andre måter.

Vi får også jevnlig opplysninger fra andre europeiske land om mulige farlige produkter, særlig leketøy. Vi undersøker da forholdene og ber eventuelt importører og forhandlere fjerne dem fra butikkene dersom de finnes i Norge.

Kontinuerlig arbeid

Innhold og utlekking av kjemiske stoffer fra leketøy er strengt regulert. Kjemikalier i leketøy er først og fremst regulert gjennom leketøyforskriften, men det finnes bestemmelser som gjelder kjemiske stoffer i leketøy også i annet regelverk. Eksempler på dette er kjemikalieregelverket REACH, RoHS-bestemmelsene (for elektrisk og elektronisk leketøy) og andre bestemmelser som finnes i produktforskriften, og regelverk som gjelder kosmetikk, mat og matkontaktmaterialer (der dette er relevant). Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere disse regelverkene for å hindre at barn og andre tar skade av leketøy og kjemikaliene de inneholder.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker