Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder mange ulike stoffer, og noen av dem kan være helse- eller miljøskadelige. Foto: John Petter Reinertsen

Elektriske og elektroniske produkter

Svært mange av produktene vi omgir oss med i dag inngår i gruppen elektriske og elektroniske produkter (elektronikk). PC, TV, mobiltelefoner, kjøleskap, komfyr, annet kjøkkenutstyr, batteridrevne leker, blinkesko og gratulasjonskort med musikk er eksempler på noen produktkategorier.

Alle disse produktene inneholder en rekke kjemiske stoffer, og noen av disse er helse- og miljøskadelige.

Det er strenge krav til hvilke stoffer som kan finnes i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Stoffene bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) er forbudt i EU/EØS i elektriske og elektroniske produkter. Fra 2019 vil det også være forbudt med de fire ftalatene DEHP, BBP, DBP og DIBP i EE-produkter.

Merking av EE-produkter

Alle EE-produkter skal være merket med CE for å vise at de oppfyller kravene.

Det stilles også krav til at produktene skal merkes med overkrysset avfallsbeholder for å vise at de ikke skal kastes i vanlig søppel, men leveres til godkjent mottak.

Produktene kan leveres kostnadsfritt til steder hvor slike produkter selges.

Regelverket for EE-produkter er i Norge innført i produktforskriften.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Pågående høringer

      Relaterte lenker