Foto: iStockphoto.

Byggevarer

Byggevarer omfatter mange kjemikalier og produkter som kan inneholde farlige stoffer. Byggekjemikalier som inneholder farlige kjemiske stoffer skal klassifiseres og merkes, og de skal emballeres på en forsvarlig måte. Bygninger har lang levetid og det gjør at helse- og miljøfarlige stoffer som har vært brukt tidligere fortsatt kan skape problemer for helse og miljø. Dette gjelder for eksempel eldre trykkimpregnert trevirke som kan inneholde krom og arsen og eldre isolerglassruter som kan inneholde PCB.

Flere av de farlige stoffene som tidligere ble brukt i byggevarer er nå regulert gjennom produktforskriften eller REACH.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Tema

Relaterte lenker