Miljødirektoratet jobbar for at ingen unødvendig skal utsetjast for farlege kjemikal i produkt. Foto: John Petter Reinertsen

Produkt

Målet til miljøvernstyresmaktene er at alle produkt vi omgir oss med i framtida, bør vere tryggje for både helsa og miljøet. Produkt skal ikkje innehalde kjemikal som kjem tilbake i matfatet vårt og hopar seg opp i oss, barna våre og dei framtidige generasjonane. Produkt vi bruker skal ikkje forureine verken lokalmiljøet eller det globale miljøet.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker