Storkobbe, Kongsfjorden på Svalbard. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Persistente organiske miljøgifter (POP)

Persistente organiske miljøgifter (POP-er) er stoffer som har alvorlige helse- og miljøeffekter. De kan transporteres over store avstander på tvers av landegrenser med luft- og havstrømmer, har lang levetid i miljøet, oppkonsentreres i dyr, er giftige og kan gjenfinnes i miljøet langt borte fra der de slippes ut. Stoffene er forbudt eller strengt regulert globalt og nasjonalt.

POP-er har en rekke bruksområder og omfatter industrikjemikalier, plantevernmidler og stoffer som dannes utilsiktet ved kjemisk produksjon, forbrenning, avfallshåndtering og oppvarming. 

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker