Gebyrer

Gebyrer under REACH skal betales direkte til ECHA. Gebyrene reduseres for svært små, små og mellomstore bedrifter, såkalte SME-bedrifter. Definisjonen av SME er gitt av EU-kommisjonen i en egen rekommandasjon.

Gebyrene i REACH er gitt i en egen EU-forordning som er gjennomført i REACH-forskriften. Følgende tjenester fra ECHA må industrien betale gebyr for:

  • Registrering av stoffer i mengde større eller lik 1 tonn/år pr framstiller/produsent eller importør. Registrering av stoffer i mengder 1-10 tonn/år er likevel ikke gebyrpliktig, dersom registreringsdokumentasjonen inneholder all informasjon som kreves i henhold til REACH. Gebyrstørrelsen øker med økte mengder og er høyere for hver enkelt bedrift hvis en bedrift registrerer et stoff alene enn hvis flere bedrifter samarbeider om registreringen.
  • Registrering av mellomprodukter (intermediater)
  • Oppdateringer av tidligere registrerte stoffer. Det er også angitt hvilke oppdateringer som det ikke skal betales gebyr for.
  • Søknad om å holde sin bedrifts opplysninger unntatt offentlighet.
  • Søknad om unntak for produkt- og prosessorientert forskning og utvikling (PPORD).
  • Søknader om godkjenning for bruk og markedsføring av et stoff som er underlagt godkjenningsordningen i REACH. Revidering av allerede innvilgede godkjenninger skal det også betales gebyrer for.
  • Klage på vedtak som fattes av ECHA (det vil si PPORD-vedtak, avslag mht. registreringer, deling av testkostnader, hvem som skal utføre ny(e) test(er) og vedtak mht. vurdering av dokumentasjon (”dossier evaluation")).

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker