Foto: John Petter Reinertsen.

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)

Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske, hygieniske, brennbare og radioaktive egenskaper. Forskriften forvaltes av Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Miljødirektoratet er ansvarlig for de delene av forskriften som omhandler kjemikalier, hygiene og støy.

Leketøy skal være laget slik at barn eller andre ikke skal kunne bli skadet av leketøyet. Derfor må innholdet av kjemiske forbindelser i leketøy ikke kunne medføre noen risiko for menneskers helse, verken på kort eller lang sikt. I tillegg til kravene i leketøyforskriften, finnes det kjemikaliekrav for leketøy spesifisert i en rekke harmoniserte og publiserte standarder. Dessuten finnes det begrensninger for bruk av bestemte stoffer i leketøy både i kjemikalieregelverket REACH og i produktforskriften.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker