Biocider

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Med biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) er det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EU/EØS-markedet. EUs biocidforordning er innført i den norske forskriften om biocider (biocidforskriften)

Mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper for helse og miljø. Godkjenning av aktive stoffer og biocidprodukter er basert på en grundig risikovurdering og vil derfor bidra til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø. Regelverket forenkler handelen av biocidprodukter mellom de ulike EØS-landene.

Tjenester og verktøy

Tema