Skrantesjuke (CWD) – innsamling under jakt

Det skal også i 2017 samles inn materiale for å øke kunnskapen om forekomsten av CWD i Norge.

Mer informasjon om innsamling under jakt finner du på Hjorteviltportalen.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Tema

    Relaterte lenker