Årlig jakter nesten 90 000 nordmenn storvilt i Norge. Aldri er det felt mer hjortevilt enn nå. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Storviltjakt

Jakt på elg, hjort, rådyr og villrein krever en fellingstillatelse som spesifiserer hvilke dyr du kan skyte i et gitt område. Godkjente hjorteviltvald kan få årlig fellingstillatelse uten søknad. Det er kommunene som gir fellingstillatelse. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. 

Følgende arter defineres som storvilt: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Fellingsavgift

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Fellingsavgiften for elg og hjort skal betales på den måten kommunen bestemmer. Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlige etter endt villreinjakt.

Fellingsrapport

For elg, hjort og rådyr skal alle godkjente vald senest 14 dager etter at jakta er avsluttet sende inn fellingsrapport til kommunen. Elg- og hjortevald skal i tillegg levere inn ferdig utfylt "sett elg"- og/eller "sett hjort"-skjema fra alle jaktfelt innenfor valdet.

Miljødirektoratet, fylkesmannen og kommunen kan, hver for seg eller i fellesskap, pålegge jegerne og/eller jaktrettshaverne å rapportere inn opplysninger om viltbestanden i sitt jaktfelt. De kan også bli pålagt å samle inn kjever, kjønnsorganer og annet til analyse og bruk i forvaltningen.

Villreinjegere skal senest fem dager etter endt jakttid levere utfylt kontrollkort til grunneier/fjellstyre.

 

Maksimalsats for fellingsavgift jaktåret 2018/2019

Fellingsavgift elg, voksen 537 kr 
Fellingsavgift elg, kalv 316 kr
Fellingsavgift hjort, voksen 411 kr
Fellingsavgift hjort, kalv 249 kr
Fellingsavgift villrein, voksen 294 kr
Fellingsavgift villrein, kalv 172 kr

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker