Reinjeger på Hardangervidda. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Jakt og fangst

Her finner du informasjon om retten til å drive jakt og fangst i Norge, og hvilke lover og regler som gjelder for jegere og fangstfolk. Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for viltforvaltning og arbeid knytta til utformingen av regelverket innen forvaltning av viltressursene og utøvelsen av jakt og fangst.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker