Tiur. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Jakt og fiske

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for forvaltning og arbeid knytta til utformingen av regelverket innen forvaltningen av fisk, viltressurser og utøvelsen av jakt, fiske og fangst. Her finner du informasjon om opplæring i jakt, fiske og fangst, og oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Tema

Relaterte lenker