Barentssamarbeidet

Miljødirektoratet deltar i et samarbeid om såkalte "Barents hot spots" under Barentsrådets miljøarbeidsgruppe. En "hot spot" er i denne sammenhengen en virksomhet med store miljømessige utfordringer.

Det er identifisert 42 hot Spots i den russiske delen av Barentsregionen innenfor områdene avfall, avløpsvann, forurenset drikkevann, utslipp fra industri og forurenset grunn.

"Hot spotene" er nærmere beskrevet i en rapport fra 2003.

Miljødirektoratet deltar sammen med kolleger fra Finland, Russland og Sverige i et samarbeid for å stimulere til miljøforbedringer ved "hot spotene". Når miljøtiltak er gjennomført, kan en "hot spot" tas ut av lista.

Så langt er ni "hot spoter" tatt ut av lista, og i tillegg er tre tatt delvis ut fordi deler av miljøproblemet er løst.

Les mer om "Barents hot spots"

Tema