Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet

Nasjonal koordinering av naturpanelet

Miljødirektoratet har ansvaret for å koordinere arbeidet med Naturpanelet nasjonalt.

Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for norske bidrag til panelet. Det inkluderer:

  • representere Norge på alle plenumsmøter
  • nominere eksperter fra norske fagmiljøer til Naturpanelets ekspertgrupper og utredningsarbeid. I samarbeid med Norges forskningsråd informerer vi norske fagmiljøer om nominasjonsprosessene, og bidrar til at riktig informasjon blir oversendt panelet
  • koordinere nasjonale høringer av Naturpanelets rapportutkast og sammendrag for beslutningstakere. Utkastene sendes på høring til institusjoner eller enkeltpersoner i de miljøer direktoratet antar kan gi relevante kommentarer
  • informere norske interessenter om Naturpanelets arbeid

Ved spørsmål vennligst kontakt nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet v/Nina Vik .

Kontakt

Nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet:

Nina Vik