Det internasjonale naturpanelet (IPBES)

Naturpanelet er et internasjonalt samarbeid som skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning for å bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester. Miljødirektoratet har ansvaret for å koordinere arbeidet med Naturpanelet i Norge.