Haitenner er populære blant turister, men vær oppmerksom på at stadig flere arter havner på CITES listen. Foto: Øystein Størkersen

Handel med trua arter (Cites)

Handel med ville dyr og planter truer mange arter, og handel med trua arter er dermed regulert etter norsk lov. På disse sidene finner du informasjon om hvilke krav som stilles for innførsel, utførsel og eierskap av trua arter og produkter fra trua arter.

Ny Cites-forskrift trådte i kraft 1. juli 2018. Bestemmelsene følger opp Cites (Convention on International Trade of Endangered Species) i norsk lov.

I venstremenyen finner du mer informasjon om bestemmelsene og hvilke krav som stilles. Menyen er tematisk inndelt og sidene angir blant annet hvilke arter som er forbudt å innføre/utføre, hvilke som krever tillatelse, og hvilke arter som krever eierskapsbevis og merking. I tillegg finner du informasjon om hvordan du søker om tillatelser og eierskapsbevis.

Miljødirektoratet er norsk Cites-myndighet og sentralt forvaltningsorgan etter forskriften.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker