Norge og Miljødirektorate skal være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet og bidra som en brobygger på den internasjonale arenaen. Illustrasjon Sverre Bjørstad Graff, abcnyheter.no

Internasjonale miljøavtaler

Naturen kjenner ingen grenser. Derfor er det utviklet internasjonale avtaler som tar sikte på å beskytte miljøet ut fra et større perspektiv enn det nasjonale. I menyen finner du informasjon om mange av de ulike avtalene som Miljødirektoratet er involvert i.

De internasjonale avtalene har ulik karakter. Noen dekker særlige regionale utfordringer mens andre dekker globalt, noen fokuserer særlig på en spesifikk problemstilling, mens andre har en bredere tilnærming. Mange av miljøavtalene er underlagt FN, fordi et grenseløst samarbeid er nødvendig for å løse problemer som arter seg likedan i mange land.

Miljødirektoratet har en todelt rolle i Norges arbeid med og rundt avtalene:

  • Vi deltar i forhandlinger relatert til avtalene.
  • Vi bidrar til at avtalene blir gjennomført i praksis.

For flere av avtalene er vi utøvende myndighet, men for de mest overordnede og politiske avtalene fungerer vi som rådgiver for Miljøverndepartementet.