Internasjonalt miljøvernsamarbeid skal bidra til å redusere globale og regionale miljøproblemer. Foto: iStockphoto.

Internasjonalt

Miljøvernmyndighetenes mål er at internasjonalt miljøvernsamarbeid skal bidra til å redusere globale og regionale miljøproblemer og miljøskader i Norge som skyldes aktiviteter og utslipp i andre land, bidra til en bærekraftig utvikling og bedring av miljøtilstanden i våre nærområder og i utviklingslandene, samt sikre at internasjonale avtaler og regelverk gir rammebetingelser som ikke svekker den nasjonale miljøvernpolitikken.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy