Pilotprosjekter i nærmiljøsatsingen

Miljødirektoratet følger sju pilotprosjekter i nærmiljøsatsingen. Pilotprosjektene er geografisk og tematisk spredt, men jobber alle med nærmiljøfriluftsliv som overordnet mål. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Miljødirektoratet eller kontaktpersoner i det enkelte pilotprosjekt.