Krabbefiske på Tjøme. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Friluftslivsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd for å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten. Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrede friluftslivsområder. Du kan lese mer på siden Hva er et sikret friluftsområde (se lenke til venstre).

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker