Smak på naturen - undervisning for barn

Undervisningsopplegget "Smak på naturen" fokuserer på allemannsretten som et fellesgode gjennom aktiviteter som bærplukking og kjennskap til enkeltarter. Barnehagebarn fra 4 års alder og skolebarn opp til 4. klasse skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling.

"Smak på naturen" gir barna kunnskap om og respekt for naturens mangfold, slik at de kan forstå samspillet i naturen. Gjennom undervisning og aktiviteter vil barna lære mer om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Uteaktivitetene legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

Last ned plakaten i PDF

Du kan bestille trykt plakat i A2-format ved å sende en e-post til Miljødirektoratet.

Aktiviter

Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn har utviklet ulike aktivitetsark. Arkene kan fritt lastes ned til bruk i barnehage og skole. Arkene er ikke differensiert etter barnehage og skole, men vil likevel passe ulike aldersgrupper eller ferdighetsnivå.

For barnehage og skole:

For skole:

Aktivitetene tilpasses barnas nivå. Enkelte av dem passer best som forarbeid til uteaktiviteter, andre som etterarbeid. «Finn plantene» er en aktivitet som er ment å gjøres ute, og kan gjøres flere ganger i ulike områder.

Vi har også laget sjekklister som kan brukes til hjelp i turplanleggingen og matoppskrifter dere kan prøve ut etter turene:

Mer om undervisningen

De nettbaserte og praktiske aktivitetene skal gi barna:

  • opplevelse av naturen og undring over naturens mangfoldighet
  • opplevelse av glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
  • erfaringer med og kunnskaper om vekster og livssyklusen til noen plantearter

Ved å høste lokale bærressurser kan barna se verdien av det som finnes lokalt, og lære å verdsette ressursen samtidig som det ikke har negativ innvirkning på klimaet. Tanken er å bruke bærtyper vi har tradisjon for å høste og bruke, som innfallsvinkel til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og lærerplanverkets kompetansemål i Lærerplanverket og Kunnskapsløftet (K06).

SALABY finnes blant annet filmsnutter og oppgaver om allemannsretten, som kan brukes som supplement til plakaten og tipsene som gis her.

Varighet

For barna i barnehagen bør temaet brukes gjennom den første delen av høsten og frem til vinteren kommer.

For skolebarna bør undervisningen strekkes over en lengre periode på høsten, der det gis rom for dybdelæring om temaet og det kan arbeides tverrfaglig for å oppnå best mulig helhetlig læringseffekt. Det vil være opp til den enkelte skole og lærer å utvikle undervisningsmaterialet her.

Forankring av undervisningen

Undervisningen er tenkt differensiert ut fra alderen på barna – barnehagebarn eller skolebarn. Aktivitene kan gjøres av alle aldersgrupper, men fordypingen og etterarbeidet stiller ulike krav. Enkelte oppgaver passer bedre for lesedyktige skolebarn, mens andre oppgaver kan gjøres av alle.

Det er lagt opp til en undersøkende atferd, der dere som voksne må være aktivt tilstede og samtidig slippe barna til. Her er ikke tanken at dere finner frem en blåbærbusk og sier: «Her er blåbær». For å aktivisere og få barna i en forskende rolle, må de selv være aktiv på å finne ut hvilken bærtype som dere ser på.

Tema

Relaterte lenker