Bærplukker på bugnende moltemyr. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Å høste fra naturen

Alle kan fritt plukke bær og urter i skogen og på fjellet, med hjemmel i friluftsloven. Når det gjelder blomster og sopp, innfører naturmangfoldloven et forvaltningsprinsipp som tillater plukking eller høsting så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden, eller det begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Det er altså ikke innført et prinsipp om at alle planter i utgangspunktet er fredet, men det vil likevel og i noe større grad en tidligere være nødvendig å holde seg orientert om hvilke blomster- og sopparter som er fredet.

Vær klar over at det er spesielle regler for å plukke multer i Nordland, Troms og Finnmark. I disse fylkene kan ikke multer på multebærland plukkes dersom eieren eller brukeren uttrykkelig har forbudt det. Selv om eier har forbudt det, kan du plukke multe som fortæres på stedet. I disse fylkene kan altså grunneieren ha enerett til multebærene, hvis de har økonomisk verdi for han eller henne. På statens grunn i Finnmark er retten til å plukke multer i hovedregelen lagt til dem som er bosatt i fylket. Alle har rett til å plukke multer til egen husholdning.

Vær forsiktig med å samle andre typer naturprodukter som stein, mineraler, torv, mose, lav, kristtorn, rikuler, tæger, never og bark. Ønsker du å ta med deg slike naturprodukter må du først spørre grunneier om lov.

Relaterte lenker