Aktiviteter og allemannsretten

Allemannsretten gir oss mulighet til å bevege oss fritt i den norske naturen. Men det er flere ting du bør vite når du er ute på tur, enten du går på føttene, sykler eller står på ski, plukker bær og blomster, eller om du skal slå opp teltet ditt.

Til fots og på ski

Den viktigste delen av friluftsloven er retten til å gå til fots og på ski. Denne retten... 29.06.10

Opphold og telting

Det er i utgangspunktet tillatt å ta opphold over alt i utmark, unntaket er når du... 29.06.10

Bålbrenning

Å tenne et bål er en av allemannsrettene, selv om dette ikke følger av friluftsloven. Hu... 20.07.16

Å høste fra naturen

Alle kan fritt plukke bær og urter i skogen og på fjellet, med hjemmel i friluftsloven.... 29.06.10

På sykkel og til hest

Det er tillatt å sykle og ri på stier og veier i utmarka, og overalt på fjellet. Dette... 29.06.10

Hundekjøring

Hundekjøring er en allemannsrett lovfestet i friluftsloven. I friluftsloven er... 25.09.15

Hunder

Å gå med løs hund må anses for å være en allemannsrett. Hundeloven setter sterke... 29.06.10

Med båt

På sjøen kan du bruke både robåt, seilbåt og motorbåt. Dette er en allemannsrett. For... 29.06.10

Med bil og hest og vogn

Du har i utgangspunktet lov til å kjøre på private veier og parkere langs disse.... 29.06.10

Skikjøring, vindseiling, elvepadling, paragliding og liknende aktiviteter

Skikjøring, vindseiling, elvepadling og paragliding er en del allemannsretten. 29.06.10

Fjellklatring

Klatring er en allemannsrett. Med klatring menes alle typer klatring fra buldring til... 30.06.10

Kystfiske

Kystfiske som fritidsaktivitet er å betrakte som en allemannsrett og kan utøves av alle... 24.10.14

Innlandsfiske

Barns fiske etter innlandsfisk er en allemannsrett og gjelder uavhengig av barnets... 25.09.15

Aking

Aking er en allemannsrett som er tillatt i utmark. Utgangspunktet er at friluftsloven gi... 25.09.15

Orientering

Ferdsel i utmark ved hjelp av kart og kompass er en allemannsrett. Utøvelse av tur-,... 25.09.15

Bynært friluftsliv

Allemannsretten gjelder i all utmark. Når man nærmer seg tettsteder og byer, blir... 25.09.15

Toppturer sommer og vinter

Toppturer utfordrer kropp og sanser. Vel opp på toppen har du nådd ditt mål.... 25.09.15

Surfing

Under betegnelsen surfing går flere ganske like aktiviteter. Det går et skille mellom... 25.09.15

Skøyter

Å gå på skøyter er en allemannsrett på lik linje med ferdsel til fots. Ferdsel på skøyte... 25.09.15