Bynært friluftsliv i Ilaparken Foto: Arild Sørensen

Friluftslivsaktiviteter

Miljødirektoratet har et utstrakt samarbeid med bl.a. frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter om å legge til rette for friluftslivsaktiviteter. 

Dette samarbeidet omfatter sikring og  tilrettelegging av områder og ferdselsårer for friluftsliv. Det inkluderer også fellesturer, kurs og andre organiserte aktiviteter, informasjon og andre tiltak for å  stimulere til friluftslivsaktivitet.

Miljødirektoratet bidrar til å stimulere til friluftslivsaktivitet gjennom flere ulike tilskuddsordninger.

Allemannsretten 

Allemannsretten er det viktigste grunnlaget for friluftslivsaktivitetene. Allemannsretten gir oss mulighet til å bevege oss fritt i naturen, men med retten følger noen plikter.

Jakt og fiske

Jakt og fiske i ferskvann er ikke omfattet av allemannsretten. For disse aktivitetene gjelder særskilte regler. 

Friluftsliv i skolen

Friluftslivsaktiviteter i barnehage og skole gir barn og unge kunnskap og ferdigheter i friluftsliv og er viktig i oppfølgingen av Friluftslivsmeldingen.

I Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet, ble det lansert et nytt nasjonalt mål for friluftslivspolitikken. Målet: Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge, gir føringer for satsingen på barn og unge og friluftsliv i skolen framover. Miljødirektoratet kanaliserer satsingen på friluftsliv i skolen i hovedsak gjennom Den naturlige skolesekken

Tema