Skitur i Vestmarka. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å oppleve natur i Norge. Landet vårt byr på rike muligheter for å være ute på tur, og allemannsretten gir oss anledning til å bevege oss fritt over store områder. Miljødirektoratets oppgave er å sørge for at allemannsretten følges opp i praksis, og å stimulere til at folk bruker naturen og har glede av den. Vi er spesielt opptatt av natur i tettbebygde strøk, fordi slike områder er enkle å bruke i hverdagen.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker