Hammerfest

Hammerfest havn er sterkt forurenset av miljøgifter som PAH, TBT og PCB i tillegg til kobber og bly. Særlig i løpet av de siste 50-60 årene har kommunale avløp, avfallsdeponering, skipsverft og annen industri vært vesentlige kilder til forurensningen. At byen brant ned under andre verdenskrig førte også til forurensning.

Mattilsynet har innført advarsler mot å spise sjømat fra Hammerfest indre havn på bakgrunn av forhøyede verdier av PAH i sjømat. En undersøkelse fra 2010 viser tegn til forbedring.

Hammerfest kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet jobber med å sørge for at pågående utlekking av miljøgifter fra land til sjø stanses så langt som mulig.

Sjøbunnen i Hammerfest er nøye undersøkt, og risikovurderinger viser risiko for skade på helse og miljø. Hammerfest kommune har laget en tiltaksplan som anbefaler mudring og tildekking av forurenset sjøbunn. Det ble i 2015 gjort en undersøkelse som viste at grunnen er stabil nok for de anbefalte tiltakene. Hammerfest jobber nå med å planlegge oppryddingen i detalj. Undersøkelsene er finansiert av Miljødirektoratet og Hammerfest kommune.

Relaterte lenker