Bergen

Sjøbunnen i Bergen havn er sterkt forurenset av miljøgifter. Det er PCB, bly og kvikksølv som er hovedproblemene. Forurensningen skyldes i hovedsak gammel industrivirksomhet, men er også på grunn av forurensning og avrenning fra byen. 

Høye konsentrasjoner av miljøgifter har ført til advarsler mot å spise fisk og krabbe fra området.

Tiltaksområdet Bergen havn er delt inn i delområdene Kirkebukten, Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann. Våren 2011 ble det gjennomført oppryddingstiltak i Kirkebukten. Oppryddingen følges opp med overvåking. Det er laget en tiltaksplan for opprydding i Puddefjorden. Planen er at tunnelboremasser fra Jernbaneverkets prosjekt Nye Ulriken tunell skal brukes til å dekke til forurenset sjøbunn i Puddefjorden. Oppryddingsarbeidet skal starte høsten 2016. Miljødirektoratet, Bergen Kommune og Fylkesmannen jobber med å finne og stanse forurensningskilder, for å hindre at sjøbunnen forurenses på ny etter oppryddingen.

Risikovurdering av Store lungegårdsvann viser at det er behov for opprydding der også. Bybanen i Bergen skal utvides med ny trase forbi Haukeland sykehus, og deler av den skal gå langs Store Lungegårdsvann. Bergen kommune ser på mulighetene for å kombinere utbyggingen med en opprydding av forurenset sjøbunn i dette området. Det vil eventuelt starte i 2018-19. Mer info om Bergens arbeid med opprydding av forurenset sjøbunn finner du hos Bergen kommune.  

Relaterte lenker