Ålesund - forurenset sjøbunn

Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden i Ålesundsområdet er sterkt forurenset som en følge av industrivirksomhet. Området utenfor verftet Fiskerstrand er forurenset med TBT, PAH og kobber. Aspevågen ved Ålesund by er forurenset med kvikksølv, TBT og PAH. Åsefjorden innerst i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden er spesielt forurenset av bromerte flammehemmere og kvikksølv.

Mattilsynet advarer mot å spise fisk og sjømat fra deler av disse fjordene på grunn av høye konsentrasjoner av miljøgifter i fisk, skjell og krabber.

Ålesund og Sula kommune har som mål at ingen del av Borgundfjorden skal ha advarsler mot å spise fisk og sjømat.

Opprydding i Aspevågen

I Ålesund er det ansatt en prosjektleder som særlig skal jobbe med opprydding av forurenset sjøbunn i Aspevågen. Fylkesmannen har fått midler av Miljødirektoratet til en stilling som i stor grad arbeider med opprydding i forurenset grunn på land rundt Aspevågen og ellers med prioriterte skipsverft.

Opprydding i bynære områder

Det ble i 2015 laget en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i de bynære områdene i Ålesund. Kystverket planlegger å utdype farleden i bynære områder.  

Ålesund kommune og Kystverket ser på mulighetene for samarbeid som kan gi oppryddingsprosjektet en god miljøgevinst. Det haster med å få i stand en samarbeidsavtale fordi Kystverket planlegger oppstart av sitt farledsprosjekt i 2019.

Bystyret i Ålesund kommune vedtok 3. mai 2018 at forurensete masser fra Aspevågen primært ikke skal plasseres i lokalt deponi, men fraktes til godkjent mottak.

Relaterte lenker