Miljødirektoratet kjenner til nærmere 4000 lokaliteter der det er forurensning eller mistanke om forurensning i grunnen. Her ser vi en asfaltbit som inneholder tjærestoffer. Foto: Ingvild Martinsen, Miljødirektoratet

Bygge- og gravearbeider

Miljødirektoratet har flere veiledere og informasjonsark om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid. Kommunen er forurensningsmyndighet for regelverket. Tiltakshaver er ansvarlig for å undersøke om grunnen er forurenset, lage tiltaksplan og rydde opp dersom det er påkrevd. Mer informasjon finnes på nettstedet miljøkommune.no