Undervisningsressurser

Her er våre forslag til undervisningsressurser og oppslagsverk som kan brukes i tilknytning til undervisning om klima.

Oppgave-ark om klima

Oppgave-arket er utviklet i tilknytning til Miljøambassadør-satsingen, Spørsmålene er knyttet opp til konkrete læringsmål.

Tograder.no og Klimavakten

Klimamagasinet To Grader er utgitt av Norsk Klimastiftelse, og er laget i tett samarbeid med norske klimaforskere. Målet er et magasin som styrker kunnskapsgrunnlaget. På Tograder.no finner du status for klimavitenskapen, oppdaterte fakta og gode illustrasjoner som kan lastes ned. Illustrasjonene ligger også på Flickr-siden deres.

I tillegg finner du nå Klimavakten - oppdaterte nøkkeltall om klima, utslipp og energi. Klimavakten gir rask og enkel tilgang til nøkkeltall som utviklingen i global temperaturCO2-innhold i atmosfærenklimagassutslipp og kraftproduksjon. Dataene presenteres som interaktiv grafikk og ledsages av kortfattede, forklarende artikler. 

FNs klimapanels femte hovedrapport

Det vitenskapelige grunnlaget for FNs klimapanels femte hovedrapport oppsummert på 9 minutter:

 

Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport. 

Lærere som vil bruke heftet i undervisningen, kan bestillle heftet gratis på Subject aid.

Faktaark fra Miljødirektoratet

 

Klimafilm.no

Klimafilm.no er en filmserie om klima skal gi elevene engasjement og kunnskap – og samtidig gjøre undervisningen spennende. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og har et tydelig tema. På klimafilm.no ligger gode og korte filmer om blant annet klimasystemet, klimaforskning, tiltak som virker og klimaavtaler.Til hver film er det laget oppgaver, lenker med utfyllende bakgrunnsmateriale og faktainformasjon og henvising til læreplaner.

Mer informasjon: klimafilm.no

Klimatoppmøte i skolen

Rollespillet ”Klimatoppmøte i skolen” inviterer ungdom til å løse klimaproblemet på sin måte – i klasserommet. Klimatoppmøte i skolen kan bidra til å oppfylle kompetansemål i naturfag, samfunnsfagene og norsk, og kan gjennomføres på en dag, eller spredt over flere dager.

Mer informasjon: Klimatoppmøte i skolen 

Miljøstatus 

Miljøstatus i Norge er et oppslagsverk og nyttig kunnskapskilde som gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. På Miljøstatus finner du oppdatert informasjon om mange miljøtema. For eksempel kan du lese mer om klima, luftforurensning eller farlige kjemikalier. Du finner mange gode figurer som kan brukes fritt med kildehenvisning. Miljøstatus har også et mobilkart som gir deg miljøinformasjon for stedet du til enhver tid befinner deg på.

Polarskolen.no

polarskolen.no finner du tre filmsnutter med fokus på Arktis. Disse filmene ser nærmere på klimaendringer før og nå, isbjørnen og hvordan vår forurensning påvirker Arktis.

Jordens lunger

Nettstedet med filmer som handler om det faglige grunnlaget for Regjeringens klima- og skogprosjekt. Årlig blir det nå bevilget inntil 3 milliarder kroner til arbeid mot avskoging i tropiske skoger i utviklingsland. Prosjektet bygger på samarbeid med store aktører som FN, Verdensbanken og regionale utviklingsbanker. Initiativet er kjent under navnet REDD+, og målet er å få det inn i den nye globale klimaavtalen.

Mer informasjon: Jordenslunger.no 

Global oppvarming

Gjennom programmet ”Global oppvarming” får elevene ved hjelp av animasjoner og interaktive oppgaver prøve en klimamodell og anslå hvordan klimaet blir om 100 år. De får lære om drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden. De kan følge bevegelsene til en radiomerket isbjørn og gjøre forsøk med isbitmodeller av Arktis og Antarktis, og se hvordan havnivået øker når verden blir varmere! Elevene besvarer spørsmål og løser oppgaver på nettstedet. Mer informasjon: viten.no

Tema