Kommuner og fylkeskommuner

Her har vi samlet informasjon til hjelp for saksbehandlere i fylkeskommuner og kommunene med ansvar på miljøområdet. Vi anbefaler også miljøkommune.no, som er den viktigste kanalen for saker som handler om plan og miljø i kommunene.

Tjenester og verktøy