Hyttefelt i Geilo, Buskerud. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Arealplanlegging

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for å styre arealbruk utenfor vernede områder. Arealplanlegging gjennom plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy i miljøvernforvaltningens arbeid for å sikre at samfunnet tar tilstrekkelig hensyn til naturverdier, landskap og friluftsliv.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy