Hovedregelen er at forurensende virksomhet må ha konsesjon (individuell tillatelse) fra forurensningsmyndighetene. Foto: John Petter Reinertsen.

Tillatelse til forurensende virksomhet

Miljødirektoratet behandler søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra industrien og petroleumsvirksomheten, og stiller krav til utslipp til luft, vann, avfall og støy.

Tjenester og verktøy