Miljøledelsessystemet EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er et komplett miljøledelsessystem som tar utgangspunkt i ISO 14001-standarden. Miljødirektoratets rolle er å være norsk kontaktpunkt for EU-kommisjonens EMAS-arbeid. Selve registreringen av EMAS-virksomheter gjøres av Brønnøysundregistrene.

I tillegg inneholder systemet noen momenter som går utenpå eller noe lenger enn ISO-standarden krever, slik som:

  • En offentlig miljøredegjørelse, hovedrapport hvert tredje år med årlig oppdatering av data.
  • En framvisning av årlige, målbare miljømessige forbedringer.
  • En vurdering av miljøprestasjonen både ved intern revisjon og ledelses gjennomgang.
  • At leverandører og kontraktører overholder oppdragsgivers miljøpolitikk i den grad dette er mulig.

Dette innebærer at EMAS også vil være et godt kommunikasjonsverktøy for ISO-14001 sertifiserte organisasjoner.

Mer effektivt miljøarbeid

EMAS er EU/EØS-områdets frivillige miljøledelses og miljørevisjonsordning. Den reviderte forordningen fra januar 2010 gir også muligheter for registrering av virksomheter utenfor EU/EØS-området.

Formålet med ordningen er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i virksomheter og organisasjoner, og formidle et troverdig budskap til omverden om resultatet av miljøarbeidet gjennom en tredjeparts godkjente miljøredegjørelse

Relaterte lenker